ایستگاه بهشت

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک             www.bahar-20.com

از جهان تا خدا هزار ایستگاه بود......

در هر ایستگاهی که می ایستاد کسی گم می شد.

قطار می گذشت و سبک میشد .


قطاری که به مقصد خدا می رفت عاقبت به ایستگاه

بهشت رسید ، پیامبر گفت اینجا بهشت است

و من شاد مانه بیرون پریدم.اما....تو پیاده نشدی!!!.... و

من نفهمیدم چرا..؟؟.


قطار ر فت و دور شد ـ من از فرشته ای پرسیدم مگر

اینجا آخرش نیست!!؟ او گفت: این قطار به سوی خدا

می رود... و خدا به آنان می گوید :(درود بر شما ، راز من

همین بود !) آنان که مرا می خواهند در

بهشت پیاده نخواهند شد.. و من آرام زیر لب گفتم:

"عجب فاصله ای!!!"

عکس تصویر تصاویر پیچک ، بهاربیست Www.Bahar-20.com

/ 0 نظر / 33 بازدید