تابلو انتظار ...

منتظران مهـدی به هوش ......

             حسین را منتظرانش کشتند...!!!

 

خوانده ام در نگه جاده که خواهی آمد

     به دل خسته ام افتاده که خواهی آمد

اگر بنا اون محبوب آسمانی رو فقط چشم های پاک ببینند، پس آلودگان سر بر شانه چه کسی بگذارند؟؟

 

              خسته ام ...خسته از این همه جواب های بی پاسخ..یا نه!!

شاید  من صدای گرم تو رو نمی شنوم.. بند بند وجودم به دنیا وابسته است و تک تک سلول های بدنم هوای گناه داره...

اگر علت نیامدنت حظور پست من هست دعا من تا بمیرم.....

پس چرا نمیای؟؟!

/ 0 نظر / 27 بازدید