یا ابـــــــالحســــــــــــن ...الوعــــــــــــــــــده، وفــــــــــــــا...

 

نمی دانم مرا به آستان رضــایش راهی است ؟؟!


نم اشکی بر چشم کافی ست تا دریای رحمتش را به

خروش درآورد....

چند قطره اشک بر خاک دل اُُُُُفتاد، ناله... التماس و

گریه... شرم است و شرمساری.....و دریای کرم

آن سو،

موج رحمتش این سو، مرغزار "عفو" آن

سوتر......موج در موج....!!

واینک این رمیده ُ سو به آستان با صفای تو کرده

یا علی ابن موسی الرضا پناهش ده که آهویی

رمیده بیش نیست !

رئوف را اینگونه گفنه اند که دست زمین خورده ای

را بگیرد، و تو را رئوف می خوانند؛ رئوفا..

دلشکشته وزمین خورده آمده ام، یا ابـالحسن

الــوعــده وفـا... دل ِِِِِِِِِِِشکسته ام را می خری؟؟

دست های زمین خورده ام را می گیری؟؟ دلم، تنگ

مهربانی هایت شده است.چیزی همراهم نیست،

همه ی داشته هایم ختم می شود به همین چیزی که

اسمش را گذاشته اند :قـلب !! گفتـه اند: دل ..!!

می خواهم به امانت بگذارمش توی ضریحت تا امن

امن باشد، تا وقتِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ به خاک سپردنم پاک پاک مانده

باشد.

یــا عـلـــــی ابن مــــوسی الـــرضـــــــــــا......

هیچ کس به پیشواز قلب گمگشته ام

نیست ....ترنم ِِِِِِِِِِِِ دل ِِِِِ سوخته ام

را تــوبشـنـــو......!!

نوروز8۹-مشهـدمقدس

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comبهاربیست          www.bahar-20.com

/ 3 نظر / 22 بازدید
سجاد

ایول داری[دست] خیلی با حال بود[گل] راستی عیدتون مبارک[گل][گل] [خداحافظ]